gclub-link

พบวิญญาณข้างวัดเก่า

November 21, 2016 admin 0

เรื่องพบวิญญาณข้างวัดเก่านี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา โดยเกิดขึ้นตอนผมอายุได้ประมาณ 17 ปี กำลังย่างเข้าสู่วัยรุ่นเลย “ขอแนะนำตัวก่อนนะครับ ผมชื่อ โชค เป็นคนจังหวัด นครราชสีมา ( โคราช ) “ เรื่องมันมอยู่ว่า ในสมัยนั้น วัยรุ่นส่วนใหญ่ในหมู่บ้านของผม หลังจากจบการศึกษา 6 ( ป.6 อ่านเพิ่มเติม !!!